hobol.kommune.no

Kriseberedskap

Kommunen arbeider langsiktig med å øke sikkerheten for innbyggerne. Kommunen arbeider også for at det raskt skal kunne settes i verk skadedempende tiltak dersom noe skulle gå galt. Uansett hvor godt dette arbeidet gjøres, må det tas høyde for at det uventete skjer. Det legges ut beredskapsplaner som viser hvordan Hobøl kommune planlegger for å kunne handle raskt og best mulig i ulike situasjoner. Oppstår det en situasjon som krever ekstra beredskap vil Hobøl kommune straks innkalle sitt kriseteam

 

Sidene vil referere til annen offentlig informasjon gitt av relevante instanser, men i hovedsak omhandle forhold som er Hobøl kommunes ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Nettsiden vil vise hvordan kommunen arbeider forebyggende - for å unngå at uønskete situasjoner skal kunne oppstå.

 

Nødvendige tiltak iverksettes og innbyggerne vil holdes informert via en egen Beredskapsside på nettet.
Det innkalles til pressekonferanser slik at informasjon også kommer ut via radio og TV.
Skadedempende tiltak innebærer rask innsats, demme opp for at situasjonen forverrer seg og å gi informasjon raskt og presist.
Beredskapssiden blir straks åpnet.
Fylkesmannen vil fra tid til annen varsle beredskapsøvelser.
Kommunen benytter da beredskapssiden, men det vil klart fremgå at det dreier seg om en øvelse

 

Sikker hverdag/din beredskap 

Tips en venn Skriv ut