A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Krepsepest i Hobølvassdraget

Vannprøvene Veterinærinstituttet hentet fra Hobølelva tirsdag 9.august 2016 er ferdig analysert, dessverre med nedslående resultat: Det er påvist krepsepest i vassdraget nedstrøms Våg.

Nedenfor er linker til både Mattilsynets og Fylkesmannens oppslag om krepsepest. Begge er publisert før krepsepesten i Hobølvassdraget ble påvist, men informerer om hvilke forhåndsregler man må ta framover for å unngå spredning til andre vassdrag.
Følg videre med på Mattilsynets hjemmesider for oppdatert informasjon, www.mattilsynet.no.


http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/krepsepest/kan_ikke_utelukke_krepsepest_i_mossevassdraget_fra_og_med_mjaervann_i_enebakk.23429


https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Fangst-av-edelkreps-i-2016/