A A A
Hobøl kirke Regn 6

Konfliktråd

Konfliktråd

Konfliktrådet har til oppgave å megle tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Ordningen er statlig og tilbys over hele landet og det skal finnes en megler i hver kommune.

Den positive konfliktløsningen
Megling i konfliktrådet er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. En upartisk megler legger til rette for et møte mellom dem konflikten gjelder.

Ta kontakt med konfliktrådet hvis du:

 • har en konflikt du ønsker hjelp til å løse
 • ønsker å ha innflytelse på løsningen
 • ønsker å ha et positivt forhold til den andre parten i fremtiden
 • vil bli ferdig med saken og/eller gjøre opp for deg

Konfliktrådet er et tilbud til alle, og behandler både straffbare forhold og sivile konflikter.

Konfliktrådet er

 • gratis
 • frivillig
 • for alle aldersgrupper
 • tilbud til hjelp i små og store saker


Konfliktrådslederen avgjør om saken egner seg for megling. Meglingen foregår på et nøytralt sted.

Meglerne

 • Meglerne er nøytrale
 • Meglerne har taushetsplikt
 • Meglerne informerer om hva som skjer ved megling
 • I meglingen får begge parter anledning til å redegjøre for saken
 • Partene må møte personlig i meglingsmøtet
 • I meglingen kan partene ha med en bisitter som ikke er advokat
   

Konfliktrådet i Østfold holder til i Mosseveien 60, 1640 Råde. Kontorene ligger i 3. etg. i samme bygg som nye Vansjø lensmannskontor. Du finner oss ved avkjøringen til E6 i Råde, mellom Volvo og OBS.

Besøksadresse: Mosseveien 60, 3. etg, 1640 Råde
Postadresse: Mosseveien 60, 1640 Råde
Telefon: 951 13 711
E-post: ostfold@konfliktraadet.no

www.konfliktraadet.no