A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Kommuneplan

Hobøl kommuneplan 2011 - 2022, Fotograf: Lucasen, Håvard Kommuneplanen er det overordnede styrende dokumentet i en kommune.

Planen består av en samfunnsdel og en arealdel.
Samfunnsdelen presenterer en statusoversikt og mål for fremtidig samfunnsutvikling. Disse målene skal legge grunnlaget for arealdelen. Det vil si at kommunens arealforvaltning skal bidra til å oppfylle samfunnsdelens mål.

Arealdelen består av juridisk bindende bestemmelser og plankart, og angir blant annet byggeområder, landbruks, natur- og friluftsområder, næringsområder, samt muligheter og begrensninger tilknyttet hvert av disse arealformålene.

Hobøl kommune reviderte kommuneplanen i 2011, med endelig vedtak i kommunestyret 26.09.2011.

Lenke til:
Kommuneplan 2011 - 2022, Samfunnsdelen