A A A
Hobøl kirke Skyet 6

Kommunale avgifter

Penger

Kommunale avgifter faktureres over tre terminer hvert år, med forfall henholdsvis 31.03, 30.06 og 30.09.

Gebyrsatsene for kommunale avgifter vedtas av kommunestyret i desember hvert år, basert på selvkostprinsippet.
Overskt over de kommunale avgiftene finnes i Hobøl kommunes avgiftshefte.