A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Knapstad Barnehage

Knapstad barnehage

Kontaktinformasjon:
Knapstadveien 17, 1823 Knapstad
Daglig leder: 466 22 790
Maurtua: 940 13 396
Fugleredet: 940 13 326
E-post: knapstad@laringsverkstedet.no

Knapstad barnehage er en privat, 2-avdelings barnehage som eies av Læringsverkstedet. ”Maurtua” har 9 plasser for barn i alderen 0-3 år, mens ”Fugleredet” har 18 plasser for barn i alderen 3-6 år. 

Knapstad barnehage ble startet av en gruppe foreldre i 1993, og har frem til våren 2015 vært eid og drevet av 4 av barnehagens ansatte.
Barnehagen holder til i en ombygget enebolig; et steinkast fra Knapstad stasjon.
Åpningstid: 6.40 - 17. Pga. beliggenhet og åpningstid er barnehagen populær blant pendler-foreldre. Vi tilbyr fra 50 % til 100 % plass. Barnehagen tar inn barn bosatt i Hobøl, men det er også mulighet for å søke plass til barn som er bosatt i nabokommunene.

Vi er en liten, oversiktlig barnehage hvor "alle kjenner alle", og med et personale med mange års erfaring.

Barnehagen har egen nettside: Knapstad barnehage og fritidshjem