A A A
Hobøl kirke Regn 6

KID-nummer ved innbetaling av skatt

Bankgiro, Fotograf: Illustrasjon

For innbetaling av skatt til Hobøl kommune skal du benytte konto 6345.06.01383.
Innbetalinger krever KID, og det kan du få elektronisk på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkreverkontoret.

Det er viktig med riktig skatteart og -år. Dette gjelder spesielt innbetaling av tilleggsforskudd etter mottak av ferdigutfylt selvangivelse, siste betalingsdato 30. april. Dette er ikke restskatt før endelig skatteoppgjør er utlagt i juni eller oktober. Videre skal det ikke betales ører ved innbetaling til skattekonto.

Klikk her for å lage KID-nummer

Forfallsdatoer for betaling av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt

Fra og med 2008 er det innført 3 terminer for betaling av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt, jfr kommunestyrevedtak av 19.12.2007.
De nye forfallsdatoene er 31.03., 30.06. og 31.10. 

Spørsmål vedrørende disse endringene kan rettes til Hobøl kommune, tlf 69924400.