A A A
Hobøl kirke Klarvær 20
Håndtrykk

Kan vi ønske deg velkommen som toppleder i Indre Østfold kommune?

Indre Østfold kommune skal etableres fra 1. januar 2020.

Kommunen, som vil få ca. 3 500 ansatte og 45 000 innbyggere, er en sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Indre Østfold kommune blir en av landets 25 største kommuner, og er den eneste kommunefusjonen på Østlandet som består av så mye som fem kommuner.

For å bygge en organisasjon med 3 500 ansatte, må Indre Østfold kommune alt nå begynne å ansette en ledelse som kan sørge for å få ting på plass i god tid før årsskiftet 2020.

Etter en samling for ca. 80 ledere, tillitsvalgte, verneombud og politikere fra de fem kommunene, er det definert en ledergruppe på åtte direktører i tillegg til rådmann. De tre fast ansatte rådmennene, som ønsket å være med videre i den nye kommunen, er etter en prosess med tillitsvalgte og eksternt rekrutteringsfirma direkte innplassert i direktørroller de var godt kvalifisert for.

Vi skal nå ansette direktører i de fem siste direktørstillingene.
Ansettelsene skal håndteres av prosjektrådmann og to tillitsvalgte med assistanse av Headvisor (eksternt rekrutteringsfirma).

For ansettelsesutvalget har det vært viktig at de som begynner som toppledere i den nye kommunen har vært gjennom en reell konkurranse der man er sikker på at rett person er valgt. Det vil også gi de kommende direktørene, også de som måtte komme fra en av dagens fem kommuner, størst mulig legitimitet når de starter på arbeidet. Følgelig vil det bli stor grad av åpen konkurranse om stillingene, der både interne og eksterne søkere kan delta.

Det understrekes at de fem kommunene, som skal utgjøre Indre Østfold kommune, har mange dyktige ledere, og vi håper på mange interne søkere også på stillingene som utlyses eksternt. Det understrekes også at de øvrige lederstillingene i organisasjonen som hovedregel vil besettes etter interne prosesser i de fem kommunene.

Se og søk på stillingene her - søknadsfrist for alle stillingene er 25. august:

Kommunaldirektør for næring og plan: https://bit.ly/2tJ3cVE

Kommunaldirektør for helse og velferd: https://bit.ly/2yQHlRO

Kommunaldirektør for oppvekst: https://bit.ly/2lJemq0

Kommunaldirektør for innovasjon og digitalisering: https://bit.ly/2MwDhYZ

Kommunaldirektør for stedsutvikling og innbyggerdialog: https://bit.ly/2KiCr5H

Tips en venn Skriv ut