A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 3

Endring av foreldrebetaling

Barn hopperKongen i statsråd fastsatte fredag 17.april 2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage, gjeldende fra 1.mai 2015.

Makspris for en heltidsplass er 2.655,- og ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av skattbar inntekt for en barnehageplass.
Alle 4- og 5-åringer i familier med inntekt under 405.000,- rett til 20 timer gratis barnehage per uke.

Alle som mener de har rett til reduksjon i foreldrebetalingen må lever søknad til Hobøl kommune ved barnehagefaglig rådgiver.
Vedtaket gjelder for ett barnehageår. Ved større endringer i inntekt må det sendes inn ny dokumentasjon som bekrefter endringene.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Tips en venn Skriv ut