A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Idrett

Ballbinge, Fotograf: Eva K Utne, Copyright: Hobøl kommune


 

Tomter skole og Knapstad skole har ballbinger som blir brukt mye av barn og unge, også utenom skoletiden. De fleste byggefelt har 
 en lekeplass for barn- og unge. Nedenfor er en oversikt over idrettsanlegg og uteområder som er i flittig bruk.


Idrettsanlegg og uteområder.

Tomter idrettspark eies av Hobøl idrettslag. Her er Granskollen hoppanlegg, skileikanlegg og kunstgressbane. Idrettshuset leies også ut til andre lag og foreninger og arrangementer/selskap.

Grusbanen (eier Hobøl idrettslag) som ligger like ved Ringvoll skole, brukes både i skoletiden og i fritiden. Om vinteren blir den islagt.

Hobøl Miniatyrskytterlag eier Sørlie-banen. På vinterstid leier de lokaler på Fossnes som de har innredet som skytebane. Haslerud-banen eies av Hobøl skytterlag.

Hobøl Motorklubb har opparbeidet en flott trial-bane på Greaker.

Merkede turstier og løyper finnes på alle tre tettsteder og i midtbygda. I Gaupesteinsmarka er Gaupesteinshytta (Speiderhytta) åpen hver søndag i vinterhalvåret. Det er lysløype på Tomter og Knapstad. Det er utgitt tur- og kulturminnekart over Hobøl som er sendt ut til alle husstander. Kartet ligger ute for salg på Hobøl bibliotek, Tomter og på kommunehuset, Elvestad.

Det arbeides for å få en idrettshall i kommunen.I juni 2016 vedtok kommunestyret at arbeidsgruppen får mandat til å fullføre forprosjektet til kommunestyrets behandling i desember innenfor tildelt ramme i 2016.