A A A
Hobøl kirke Regn 6

Plan og utvikling

Utvalget behandler saker innen plan, bygg, næring, miljø, veg, vann og avløp.
Hovedutvalg for plan og utvikling har syv medlemmer.


Datoer for møter og sakspapirer finner du i vår møtekalender
 
HPU 2015-2019