hobol.kommune.no

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Utvalget behandler blant annet saker angående, skole, barnehage, pleie, omsorg, funksjonshemmede, kultur og fritid.
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg har syv medlemmer.


Datoer for møter og sakspapirer finner du i vår møtekalender
 

Medlemmer i hovedutvalg for oppvekst og omsorg 2015-2019