hobol.kommune.no

Hovedutvalgene

Hobøl kommune har to hovedutvalg:

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
Utvalget behandler blant annet saker angående, skole, barnehage, pleie, omsorg, funksjonshemmede, kultur og fritid.

Hovedutvalg for plan og utvikling
Utvalget behandler saker innen plan, bygg, næring, miljø, veg, vann og avløp.

Benytt lenken for å se medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller.

Tips en venn Skriv ut