A A A
Hobøl kirke Skyet -4
Hovedopptak barnehage

Hovedopptak til barnehage og SFO

Søknadsfrist er 1.mars.

Opptak til SFO og private og kommunale barnehager er samordnet og benytter samme søknadsskjema. Informasjon og søknadskjema finner du på Oppvekstportalen.

Barn som fyller ett år innen utgangen av november 2018 har rett til barnehageplass jf. Lov om barnehager § 12a.  Retten til plass forutsetter imidlertid at søknad er mottatt av kommunen innen fristen og at barnet er bosatt i Hobøl ved oppstart i barnehage. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.

De som allerede har plass i SFO og barnehage behøver ikke søke på nytt.

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Tips en venn Skriv ut