A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Holtskogen næringsområde, varsel

Illustrasjon Holtskogen næringsområde, Fotograf: IllustrasjonI henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, varsles det at Hobøl kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Holtskogen Utvikling AS angående utbygging av Holtskogen næringsområde.

Avtalen vil i hovedsak omhandle ansvarsfordeling angående utbygging og drift av kommunaltekniske anlegg (vei, vann og avløp) og grønn infrastruktur.

Når avtalen foreligger, vil den bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Reguleringsplanen for området er under utarbeidelse.