A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Høring - kommunal planstrategi

Regnbue over Hobøl
Hobøl kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi. I planstrategien vurderer kommunens prioritering av planoppgavene for perioden 2012- 2015, slik det er forutsatt i plan- og bygningsloven §10-1. Høringsfrist er 23. november 2012.

Les planen her:

Planstrategi.pdf

 

Innspill merket «kommunal planstrategi» sendes innen 23. november 2012

Benytt gjerne elektronisk høringssvar 

Postadresse: Hobøl kommune, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl

 Planstrategien skal vedtas av kommunestyret i møte 17. desember 2012.