A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Hobøl næringsforum

Hobøl Næringsforum er en forening, bestående av medlemmer fra alle kategorier næringer og enkeltpersoner i Hobøl.

Vår visjon: “Hobøl næringsforum skal legge til rette for nettverksbygging mellom medlemmene, utvikling av næringslivet og fremme samhandling mellom kommune og næringsliv.”

Formål:
Hobøl næringsforum skal være et idéskapende og initiativstakende organ for næringslivet, og skal virke som kontaktorgan overfor kommunale og andre myndigheter.

Forumet skal fremme interessene for våre medlemmer og arbeide aktivt for å videreutvikle det eksisterende næringslivet i kommunen. Forumet skal arbeide aktivt for å legge forholdene til rette for etablering av nye virksomheter i kommunen. Gjennom nettverk og samarbeid vil vi søke å fremme gunstige rammebetingelser for medlemmene.

Bli medlem:
Dersom du ønsker at vi i Hobøl skal satse mere på å utvikle næringsvirksomhet, -styrke eksisterende så vel som etablering av ny, er det mange måter der du kan bidra:
Bli medlem og derved viser du oss støtte
– Delta på våre møter og derved vise engasjement
– Delta i nettverk og arbeidsgrupper eller lignende og således gi nyttig og konstruktive bidrag rent praktisk

Alle måter er viktig – valget er ditt!
 

Hjemmeside