A A A
Hobøl kirke Skyet 3

"Hobøl i gamle dager"

Prestegårdslåven, Fotograf: Eva K UtneKommunens 6.klassinger har hatt en kjempefin og annerledes skoledag ved kirken og prestegårdslåven i dag.

Kirken, Fotograf: Eva K UtneDagen startet i kirken med orientering om dagen ved virksomhetsleder for kultur Inger Mellem og om kirken ved kirkeverge Jens Henrik Skjelderup.
De fikk sitte på "dame-" og "herresiden" . Har interiøret i kirken forandret seg fra "gamle dager"? Hva er egentlig "gamle dager"?

Denne dagen er et tiltak i den lokale kulturelle skolesekken.

Blir det smør?, Fotograf: Eva K UtneDeretter ble elevene delt i grupper og fordelt på de ulike stasjonene med gamle leker, karding og spinning, spikke seljefløyte, vaske på gamlemåten, studere gamle redskaper,besøke sakralt museum og bjellesamlingen, kinne smør, lage rep og sopelime m.m.
Dette falt tydeligvis i smak for både elevene og de voksne.
En stor takk til alle de frivillige og ikke minst virksomhetsleder Inger Mellem som drar i alle trådene. Dette gir viktig kunnskap om gamle dagers Hobøl.

Hilsen
Eva Kubberød Utne
skolefaglig rådgiver
Hobøl kommune