A A A
Hobøl kirke Tåke -4

Her kan du stemme på valgdagen

Valglogo

Mandag 11. september er det Stortings- og Sametingsvalg.

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget.

For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2017.

Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

For informasjon om Sametingsvalget, se www.sametinget.no/valg

Stemmested Knapstad skole:
Mandag 11. september fra kl. 09.00 - 21.00

Stemmested Ringvoll skole:
Mandag 11. september fra kl. 09.00 - 21.00

Stemmested Tomter skole:
Mandag 11. september fra kl. 09.00 - 21.00

Tips en venn Skriv ut