A A A
Hobøl kirke Regn 7

Helsestasjon for ungdom

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

HOBØL KOMMUNE HAR PR IDAG IKKE TILBUD OM HELSESTASJON FOR UNGDOM.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Ung.no
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - helsestasjon
Klara Klok - spørreside for ungdom og unge voksne
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Sex og samfunn
helsenorge - Narkotika
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt

Lover

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 10:53

Våre enheter