A A A
Hobøl kirke Lett regn 8

Helse, omsorg og legetjenester

Helse

Helsestasjonen holder til i kommunehuset på Elvestad. Sykehjemmet, Hobøl bo- og behandlingssenter ligger på Knapstad. Det er legekontorer på Knapstad og Ringvoll (Ringvollsenteret).

Legetjenesten i Hobøl

Leger, Fotograf: Illustrasjon, Copyright: - I Hobøl arbeider fire allmenpraktiserende leger som har inngått avtale med kommunen om deltagelse i fastlegeordningen.
Tre leger er ansatt på Hobøl legekontor, Knapstad.
Telefon 69 92 49 90 - mandag - fredag
Telefontid: 9.00-11.00 og 13.00-14.00
Én lege er ansatt på Ringvoll -
Ringvollklinikken tlf. 69 92 43 30.

 Legevakt: 116 117

Kommuneoverlege: Heidi Solvang, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
                                Tlf.: 69 92 43 30 / 900 90 333
Kommunelege 2: Natali Viken, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
                            Tlf.: 69 92 44 80 / 407 47 828

Kommunelege 2 har spesielt ansvar for helsestasjonen, skolehelsetjenesten og sykehjemmet.

Jordmor:
Annett Michelsen
Postadresse: postboks 51, 1805 Tomter
Besøksadresse: Gulbringa 1
Telefon: 911 35 380

Helse og omsorg

Hobøl bo- og behandlingssenterHjemmebasert omsorg:
er en samlebetegnelse for hjemme-sykepleie og praktisk bistand.
Sykehjemsplasser:
skal fungere som et varig hjem for eldre med svekket helse, redusert førlighet og omfattende hjelpebehov.
Korttidsplasser:
skal ivareta behov for dagopphold , rehabilitering, utredning og observasjon.
 

 

Avlastningsplasser:
skal ivareta behov for avlastning for familien
Dagsenter:
skal gi mennesker mulighet til å komme seg ut av en ensom tilværelse, avlastning for familien, rehabilitering/habilitering og aktivisering.

Hobøl bo- og behandlingssenter Gaupefaret 5, Knapstad, tlf: 69 92 44 00
Hjemmesykepleien: 99 21 82 25
Sykepleier, post 1: 99 21 82 34

Samhandlingsreformen

Kommunene overtar det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus.
Pasienter og brukere skal få tilbud om gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. For å oppnå dette er det viktig at kommuner samarbeider der det er nødvendig for å få dekket pasientenes og brukernes rett til tjenester. I Indre Østfold samarbeider kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad med Sykehuset Østfold.

Samhandlingsprosjektet er et samarbeid mellom syv kommuner i Indre Østfold og Sykehuset Østfold. De syv kommunene er Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.
Samhandlingsprosjektet har egen nettside

 

 

Tips en venn Skriv ut

Våre enheter

Selvbetjening