A A A
Hobøl kirke Skyet -4
Lek i snøen

Hånd i hånd - 3.mars 2018

Alle Lionsklubbene i Indre Østfold inviterer til vinteraktivitetsdag for personer med bistandsbehov.

INVITASJON


Til vinteraktivitetsdagen "HÅND I HÅND"
for personer med bistandsbehov

Vollene gård i Spydeberg lørdag 3.mars 2018

 

Alle Lionsklubbene i Indre Østfold inviterer med dette til vinteraktivitetsdag for personer med bistandsbehov i de åtte kommunene som dekkes av alle Lionsklubbene i Indre Østfold. Arrangementet er gratis for deltagerne. I de siste årene deltok mange mennesker med stor suksess, og vi forventer i 2018 ca. 150 deltagere. Dette krever et stort arrangementsapparat med minimum 50 funksjonærer for å gi attraktivt tilbud til målgruppen. I tillegg til deltakerne, så forventer vi også et stort antall ledsagere. Det vil bli satt opp varmetelt på gårdsplassen med dansemuligheter.

Program:
kl.11.00     Oppmøte med enkel servering
kl.11.45     Oppstart av aktiviteter som er følgende
                          Ridning, tur med hest og vogn, kjøring med ATV, ballkast på blink, kasting med
                          hestesko og dans til musikk.
                          Vinterlige aktivitet som ski, snøscooter og aking legges det opp dersom forholdene 
                          tillater det.
kl.13.00     Grilling og servering av pølser m.m.
kl.14.00     Avslutning med medaljeutdeling til alle

 

Påmelding med navn på deltagere og ledsager med tlf innen tirsdag 21.februar 2018.

Påmelding til Lions Club Hobøl ved Knut Egil Karlstad
Mobil: 911 97 256
Mail: knut.egil.karlstad@dnb.no

    

 

Tips en venn Skriv ut