A A A
Hobøl kirke Skyet -1

H.M. Kongens fortjenstmedalje til Ole Kjærbu

Kongens fotjenestemedalje i sølv til Ola Kjærbu, Fotograf: Eva K UtneOverrekkelsen ble høytidelig foretatt av ordfører Håvard Jensen, torsdag 9. desember. Ole Kjærbu vil ved en senere anledning bli invitert til en mottagelse på Det Kongelige Slott, hvor han får anledning til å takke H.M. Kongen personlig for medaljen.


Kultursjef Inger Mellem, Medaljemottager Ole Kjærbu og ordfører Håvard Jensen, Fotograf: Eva K Utne


I forbindelse med den årlige julemiddagen
til kommunestyret i Hobøl,
ble fortjenstmedalje i sølv og et diplom
overrakt til Ole Kjærbu,
ved ordfører Håvard Jensen.

Virksomhetsleder for kultur, Inger Mellem, med blomster.


Ole Kjærbu ble tildelt Hobøl kommunes kulturpris i 1993. Oles engasjement innen kulturlivet er allsidig. Han har vært aktiv innen Hobøl museum, Hobøl historielag, musikklivet og er opptatt av ungdom.

I 1999, den 20. oktober vedtok Mary og Ole Kjærbu å overdra vederlagsfritt hele sin samling av krigshistoriske gjenstander til en stiftelse, som kan arbeide for sikring av samlingen slik at denne kan besøkes og studeres av framtidige generasjoner, samt videreutvikle samlingen med nyanskaffelser og utfyllende gjenstander via salg/kjøp og/eller bytte.

Ole Kjærbus krigshistoriske samlinger ble åpnet i år 2000. Samlingen har svært mange besøk av tilreisende grupper og alle barn og unge i Hobøl og omliggende kommuner får omvisning, og de fleste blir traktert fra det gamle ”svenske-kjøkkenet”.

Ole Kjærbu har hatt mange besøk i sitt museum, og brukt hundrevis av timer på innsamling og istandsetting av disse gjenstandene. Når de besøkende ser hvor fint museet er, og hvor godt ting blir tatt vare på og vist frem, kommer de med gaver til museet. Gunnar Sønsteby har besøkt Ole Kjærbus krigshistoriske samlinger. Han tilbød å komme tilbake til Hobøl for å fortelle om sin krigshistorie. Dette er et besøk vi ser fram til i Hobøl!

Ole holder på tradisjoner og minner. Vi vil spesielt fremheve 8. mai hvor han legger ned blomster på minnestenen ved kirken og minnestatuen ved kommunehuset. Dersom han ikke har eget arrangement ved sitt museum 8. mai, deltar han på minnemarkeringer i distriktet.

17. mai har han i en årrekke arrangert salutt.

Ole Kjærbu har jobbet som vaktmester, og som frivillig, på Hobøl museum. Han arbeidet på Nordalen sag og dreieverksted i sin ungdom, og forteller publikum levende om tiden der. Han var med og ledet arbeidet da vi på begynnelsen av 90-tallet fikk turbinrørene på plass igjen og vi kunne skjære tømmer ved hjelp av vannkraft igjen. På Prestegårdslåven ledet han arbeidet med å innrede et jord- og skogbruksmuseum. Det var ungdom som deltok i arbeidet.

Ole Kjærbu er en genuin samler. Hans store samling med trille, traktorer m.m. som var stasjonert på Prestegårdslåven, overtok Hobøl museum i 2006.

Ole Kjærbu, Hobøl, Fotograf: Inger M.G.MellemSamme år ble han tildelt forsvarsmedaljen. Denne medaljen henger høyt, og det er meget sjelden den blir tildelt sivile.

Musikk er en stor interesse. Ole Kjærbu har i mange år vært medlem av trekkspillklubben ”Frisk Luft”. De har spilt på mange arrangementer og har vært faste bidragsytere på aldershjem i Hobøl, Oslo og omland.

Friluftsliv har vært en viktig del av Ole Kjærbus liv. Elgjakta i begynnelsen av oktober har vært hellig. Ingen arrangementer eller turistbesøk blir lagt til denne tiden av året. Ole har i mange år vært medlem, og senere leder, for Hobøl viltnemd. Han har rykket ut ved påkjørsel til alle døgnets tider, men like viktig har vært hans engasjement for dyra og viltpleien.

Ole Kjærbu er en hel historiebok og kan fortelle om slipp-plasser, dyregraver, gamle boplasser, landbruk, skogbruk, krigshistorie, ja, kort sagt livet i Hobøl. Han er en ildsjel som vi har den største beundring og respekt for og han bør æres med den største heder.Håvard Jensen, ordfører
Inger Mellem, virksomhetsleder for kultur