A A A
Hobøl kirke Delvis skyet -2

Grevling til glede og besvær!

Grevling

Sett pris på grevlingens tilstedeværelse!

 

Grevling (Meles meles) er det nest største mårdyret i mårfamilien og den er en naturlig del av vårt artsmangfold her i Norge. Arten er klassifisert som levedyktig på IUCN´s liste over truede arter og samt at den også er klassifisert som levedyktig på nasjonal rødliste. Tiltross for dette har populasjoner i Europa sunket, samtidig som den har økt i Sverige og Norge. Denne populasjonsutviklingen gjør at Norge har et ansvar for en bærekraftig forvaltning av arten og at det stiller krav til oss at vi respekterer dyrets naturlige adferd.

Les mer
 

Tips en venn Skriv ut