A A A
Hobøl kirke Lettskyet 8

Oppmåling

Oppmåling

Oppmålingsmyndighetens hovedopgave er å utføre kart- og delingsforretninger etter matrikkelloven.

Oppmålingsmyndigheten har også ansvar for kommunens kartverk, grunnlagsnett, tildeling av adresse / husnummer, eiendomsmålinger / eiendomsregister og fradeling av eiendommer.

Oppmålingsmyndigheten er en nøytral instans. Her kan offentlige organer og private personer få den nødvendige hjelp de trenger i de fleste oppmålingsarbeider. Etter innsendelse av søknad om oppmåling, eventuelt deling m.v., foretar avdelingen nødvendig saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Hobøl kommune kjøper tjenester innenfor geodata (kart og oppmåling) fra Askim kommune.

Dersom du har spørsmål om adresser, gatenavn, stedsnavn, husnummer, arealer, fastmerker, fradeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gårds- og bruksnummer eller matrikkelbrev, kontakt oss på telefon 69 92 44 00 eller på e-post, så setter vi deg i kontakt med rette vedkommende.

Tips en venn Skriv ut