A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Fylkesmannens innstilling vedrørende kommunestruktur er klar

Kart Askim-Hobøl-Spydeberg

Fylkesmannen i Østfold la 29. september frem sitt forslag til nytt kommunekart i Østfold.

Anbefalingen er at kommunene Spydeberg, Askim og Hobøl skal slå seg sammen. På sikt forelås det en storkommune hvor kommuene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad slås sammen.

Fylkesmann Trond Rønningen la i dag frem sitt forslag til fremtidig kommunestruktur i Østfold. Fylkesmannens innstilling vil være et av grunnlagene for Stortingets behandling av kommunereformen og fremtidig kommunestruktur våren 2017. Regjeringen vil på bakgrunn av disse anbefalingene produsere en proposisjon om helhetlig kommunestruktur og legge denne frem for Stortinget våren 2017.  Dette betyr at den endelige avgjørelsen om kommunesammenslåingen tas i Stortinget våren 2017.

Her finner du Fylkesmannens innstilling vedrørende kommunestruktur i Østfold.

Mer informasjon om Fylkesmannens arbeid med kommunereformen.