A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 9

Funksjonshemmede - Knapstadtunet

Helse


 

 

 

Tjenester for funksjonshemmede holder til på Knapstadtunet,Knapstad.
Enhetsleder er Renate Svendsen,
tlf. 69 92 44 00

Enhetens hovedoppgave er å gi tjenester til mennesker med medfødt eller ervervet funksjonshemming under 67 år.
Dagtilbud, avlastning og hjelp i egen bolig.

  • Praktisk hjelp og bistand til brukere i egen bolig, i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Psykisk utviklingshemmede og personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og til deres foresatte

Søknadsskjema

Samtykkeerklæring

Søknadsskjema for transportstøtte

Søknadsskjema for ledsagerbevis

Søknadsskjema for parkeringsbevis for forflytningshemmede

Tips en venn Skriv ut