A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Friluftsliv

Friluftsliv

 

 

 

 
 
 
 
 
Hobøl kan by på flotte skog- og kulturlandskapsområder. Med litt planlegging kan man få med seg fine friluftsopplevelser og interessante kulturinntrykk på samme tur. Merkede og umerkede stier og løyper gir deg muligheten til fullstendig avkobling fra hverdagen.
 
I tillegg til mange mindre og mer oppstykkede nærskoger finnes det to store sammenhengende skogområder i Hobøl kommune. Nordvest i kommunen ligger Gaupesteinsmarka, mens den store Hobølskogen ligger i sør og øst. Gaupesteinsmarka er en del av Sørmarka, og Skiforeningen merker og vedlikeholder stier og løyper. Det finnes også mange turmuligheter i Hobølskogen, men tilgjengeligheten i forhold til merkede stier og løyper er noe mindre. Dersom man tar med seg et kart er man imidlertid forberedt for flotte friluftsopplevelser.

Kulturlandskapet byr også på mange fine friluftsopplevelser. Landskapet er like vakkert og innbydende når vekstene skyter opp mot solen som når snøen åpner for skiløyper i åpent lende.

Visit Indre Østfold
Turkart

Turkart Østfold relanseres 6.sept. med oppdatert stinett, bedre funksjonalitet og mer oversiktlig informasjon. Er du opptatt av trim, naturopplevelser, kulturminner, jakt og fiske, lek og bading eller bare å nyte en vakker utsikt? Vil du se hva som finnes i ditt nærmiljø eller utforske et nytt spennende område? Du kan finne "din" sti på www.turkart.no
Her kan du få se turforslag, skrive ut kart for akkurat det området du trenger, finne ut hva slags fisk i over 800 vann i fylket og enda mer.