A A A
Hobøl kirke Skyet 8

Statlig finansiering av omsorgstjenester

To hender med hjerte


Hobøl kommune deltar i forsøk med statlig finansierte omsorgstjenester

Fra 1. mai 2016 skal Hobøl kommune delta i et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester. I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning.

Hobøl kommune er en av til sammen ni kommuner som skal delta i forsøket. Forsøket skal prøve ut to forskjellige modeller, såkalt modell A og B. Hobøl kommune er innenfor modell A.

De andre kommunene som deltar i forsøket er Os Hordaland, Stjørdal, Lillesand, Selbu og Spydeberg.

Modell A
Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende fire prosent av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt kommune.

Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke utførelsen. Helsedirektoratet har utviklet kriterier for tildeling av tjenester og en prismodell for utvalgte tjenester som inngår i ordningen. Det er fortsatt forvaltningsteamet i Hobøl kommune som skal håndtere tildelingen av tjenester.

Fokus på kvalitet i tildelingen
Deltakelsen i prosjektet skal ikke føre til en forringelse i kvaliteten på de tjenestene som mottas. Alle brukere skal motta de tjenester de trenger, når de trenger dem.

Lovgrunnlaget for tildeling av tjenester er også det samme som før, og det er forsøkskommunene som fortsatt står ansvarlig for kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag.

Alle tjenester skal tildeles av tildelingsenheten i kommunen. Det vil komme nye søknadsskjema, og tildelingsenheten skal følge et nytt sett kriterier for tildeling. Den største endringen vil altså være for de ansatte i tildelingsenheten.

Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og alle brukergrupper.

Les mer på helsedirektoratet sine hjemmesider.

 

Link til søknadsskjemaer pleie og omsorgstjenester Hobøl kommune

Tips en venn Skriv ut