A A A
Hobøl kirke Tåke -4

Forhåndsstemmegivning starter 10.august

Valglogo

Mandag 11. september er det Stortings- og Sametingsvalg.

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innnen 12. september kl. 17.00.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Her kan du forhåndsstemme:

 • Servicetorget - alle hverdager mellom kl.08.00-15.00 i perioden 10.august til 8.september
 • Servicetorget - onsdagene 30.august og 6.september kl.15.30 - 18.30
 • Biblioteket - i perioden 10.august til 15.august
  • mandager, onsdager og torsdager kl.10.00 - 15.00
  • tirsdager kl.12.00 - 19.00
 • Biblioteket - i perioden 16.august til 8.september
  • mandager, onsdager og torsdager kl.10.00 - 16.00
  • tirsdager kl.12.00 - 19.00
  • lørdager kl.11.00 - 14.00
Tips en venn Skriv ut