A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Flere skatteoppgjør er klare 6. august

Onsdag 6. august er andre skatteoppgjørspulje klar. For næringsdrivende og deres ektefeller er dette første mulighet til å få å få skatteoppgjøret, i tillegg til lønnstakere og pensjonister som ikke fikk skatteoppgjøret i juni.

Sjekk skatteoppgjøret ditt på skatteetaten.no

Får du ikke oppgjøret ditt 25. juni eller 6. august, er det løpende oppgjør mellom 6. august og 15. oktober. Det vil si at du får beskjed om hva det endelige oppgjøret ditt blir, så snart saksbehandler er ferdig med din selvangivelse. Det er dessverre ikke mulig å si når den enkelte får skatteoppgjøret sitt eller når tilgodebeløpet utbetales.

På skatteetaten.no kan du se nøkkeltallene for hver kommune

Penger til gode

De fleste som har penger til gode vil få disse raskt inn på konto når skatteoppgjøret er klart. Det er imidlertid svært mye som skal sendes ut, og det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke. Vær også oppmerksom på at dersom du skylder penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale ned på det du skylder (motregning).

Tilgodebeløpet blir overført til bankkontoen din eller du vil motta et utbetalingskort. Hvilken konto beløpet kan overføres til kan du se i selvangivelsen som du fikk i april/mai. Har du reservert deg, mangler en egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får du tilsendt utbetalingskort.

Restskatt

Har du fått restskatt vil du motta betalingskort (giroer) i posten i god tid før første forfall. Mottar du ikke betalingskort, må du ta kontakt med oss, slik at du får nødvendige opplysninger for å generere KID-nummer. Restskatten skal du betale ved forfall selv om du ikke har mottatt innbetalingskort.

  • Restskatt under kr 1000 skal du betale i en termin. Forfall er tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut, men fikk du skatteoppgjøret i juni er fristen 20. august.
  • Restskatt på kr 1000 eller mer skal du betale i to like store terminer. Forfall er tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut (tidligst 20. august) og fem uker etter første termin.

Minstegrensen for å kreve inn restskatt er kr 100.

Betalingsvansker
Betaler du ikke skatten ved forfall plikter vi å innfordre kravet, og du må betale forsinkelsesrenter. Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig. I helt spesielle tilfeller kan du søke om en betalingsavtale. En betalingsavtale kan innebære en betalingsutsettelse, avdrag, eller en kombinasjon av begge deler.

Feil i skatteoppgjøret?

Er det feil ved likningen, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, må du sende inn klage på likningen. Klagen behandles av skattekontoret. Klagefristen er seks uker etter at du får skatteoppgjøret.

Selv om du klager på ligningen, må du betale restskatten din ved forfall. Hvis du ikke kan betale mens klagen din behandles, må du søke om en betalingsutsettelse.

Hvis ikke alt skattetrekket eller forskuddsskatten er kommet med på skatteoppgjøret, må du klage på avregningen. Klagen skal sendes kemnerkontoret/skatteoppkreveren. Klagefristen er innen tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt.