A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Feilmelding på vei

Tre over veien


 

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten.

Det kan for eksemper være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen og Statens vegvesen har ansvaret for andre veier.

Vil du melde inn feil/mangel på en vei?

Kommunale veier:
Hobøl kommune, telefon: 69 92 44 00 eller e-post: post@hobol.kommune.no
Utenom åpningstid, vakttelefon: 99 21 82 10

Andre veier:
Veidrift AS, telefon: 90 54 94 86
Vegtrafikksentralen, telefon: 175