A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 22

Farlig avfall

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier (egen returordning) 
  • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Asbestholdige materialer 
  • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

 

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterier/vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 1000 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. 

Pris for tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Bringeordning - Avfallet må bringes til returpunkt. Gjelder avfallstypene:
Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), glass- og metallemballasje
 

Indre Østfold Renovasjon IKS

Adresse

Vammaveien 207, 1815 ASKIM

Besøksadresse

Vammaveien 207, 1815 ASKIM

Telefon

69 88 79 50

Fax

69 88 79 58

E-post

ior@iorenovasjon.no

 

Tjenesten oppdatert: 26.02.2018 14:23