A A A
Hobøl kirke Lett regn 8

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Kriterier/vilkår

Det koster pr tiden kr 400 å ta etablererprøven. Jfr forskrift; ”(FOR 2000-01-18 nr 46) om etablererprøve for daglig leder av serveringssted.”  Gebyret betales når man kommer for å ta selve prøven. Tidspunkt for prøven må avtales på forhånd.

Lover

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 11:36