A A A
Hobøl kirke Regn 6

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter bistår med å finne løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Vi bistår med å finne løsninger slik at du blir mest mulig aktiv i din hverdag ved:

  • Samtale om hva som er viktige aktiviteter for deg og hvordan din hverdag fungerer. Hva ønsker du å mestre?
  • Trening og mestringsstrategier i forhold til daglige gjøremål
  • Tilrettelegging av det fysiske miljøet i hjemmet.
  • Søke tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral
  • Veiledning og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • Veiledning i forbindelse med boligtilpassing
  • I tillegg bidrar vi i tverrfaglige ansvarsgrupper

Ergoterapeuten treffer du på Hobøl bo- og behandlingssenter ved korttids- og rehabiliteringsplassene