A A A
Hobøl kirke Regn 6
Skolerute

Endringer i skoleruten 2019-2020

Østfold Fylkeskommune melder om endring i skoleruten for 2019-2020.

De skriver følgende i sitt brev til berørte parter:
"I vedtatt skolerute for skoleåret 2019/2020 er fredag 22. mai satt opp som fridag for elevene. Samme dag har UDIR lagt sentralt skriftlige eksamen i fire ulike matematikkfag, et programfag i engelsk, samt forberedelser til ulike eksamener i samisk og gresk. Dette berører mange elever, og det er nødvendig å gjøre om denne dagen til ordinær skoledag."

Skoleruten er oppdatert på kommunens hjemmesiden.