hobol.kommune.no

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Hvert år skal kommunestyret vedta utskrivingen av eiendomsskatten.  Dette gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for det kommende skatteåret, jf eiendomsskatteloven § 10.

Alle eiendomsbesittere i Hobøl kommune mottar i løpet av februar hvert år detaljerte skattetaksskjema for sin eiendom. De som er omfattet av skatteetatens formues grunnlag vil det kun stå takst, bunnfradrag, promille og skatt. Annen eiendom vil det fremkomme opplysninger som igjen er basert på matrikkelinformasjon (sentralt register). Disse bør gå igjennom skjema og sjekke at det er riktig informasjon om sin eiendom.

Dersom du finner feil/avvik så er det fint om du sender oss dokumentasjon på dette til post@hobol.kommune.no 

Klage:
Jfr eiendomsskattelovens § 19 kan eiendomsskatten påklages. Klagen må være skriftlig til eiendomsskattekontoret
Klage over verdien kan bli fremsatt hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Sakkyndig nemnd behandler klagen, og dersom klagen ikke fører frem, vil den automatisk bli lagt frem for sakkyndig ankenemnd.

Eventuelle klager på formuesgrunnlaget må rettes til Skatt Øst via klageskjema eller på tlf 800 800 00.

Les mer om eiendomsskatt her.