A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 9

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3
Eigedomsskattelova

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Annen informasjon

Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor

Henvendelser;
Eiendomsskattekontoret v/Pål Rypdal, tlf. 69924412.
E-post skatt@hobol.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 23.05.2017 15:25