A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 15

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Lover

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 25
Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Annen informasjon

Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor

Henvendelser;
Eiendomsskattekontoret v/Pål Rypdal, tlf. 69924412.
E-post skatt@hobol.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 30.11.2015 09:03