A A A
Hobøl kirke Tåke -4
Ungdom

Drømmestipendet 2018

Det er klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet! Søknadsfristen er fredag 26. januar.

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 15 000 kroner - til sammen én og en halv million kroner.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

- Dans
- Musikk
- Sirkus
- Skapende skriving
- Teater
- Visuell kunst
- Annet

I 2017 må en være født tidligst i 1998 og senest i 2005 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet. En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne.

Frist for søknad til Hobøl kulturskole senest fredag 26. januar 2018. Skriv en kortfattet søknad hvor du forteller om dine planer og ikke minst dine drømmer.
Nødvendige vedlegg kan være lydfiler, eksempel på tekst, film og bilder.

Søknad sendes svend.arne.brandsrud@hobol.kommune.no eller til Hobøl kulturskole, Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl.
Ved mange søknader innen samme kategori, kan du bli innkalt til audition/prøvespill i uke 5.

Kontakt: Svend Arne Brandsrud, tlf: 99 21 82 39
 

VELKOMMEN SOM SØKER!

Drømmestipendet

Tips en venn Skriv ut