A A A
Hobøl kirke Lett sludd 2

Årsbudsjett og økonomiplan

Penger

Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan.
Dette skal godkjennes av kommunestyret før årsskiftet.