A A A
Hobøl kirke Skyet 0

Brødholt FUS barnehage

Logo FUS barnehage

Brødholt FUS barnehage as er en nyetablert barnehage i Hobøl kommune. Etter ett år i midlertidige lokaler på Knapstad åpnet vi 1.august i Tolfshusveien 53 på Tomter.

 

Brødholt FUS barnehage er en av FUS-kjedens 160 barnehager fordelt i 74 av landets kommuner. Hverdagen i en FUS-barnehage preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personalesom gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer.

I Brødholt FUS barnehage har vi fokus på natur og miljø. Vi ønsker at barna skal oppleve en lekende barndom der gode opplevelser bidrar til at de blir glad i naturen, får erfaringer de kan bygge videre på og kunnskap om hvordan vi kan ta vare på miljøet.

Alle barnehagene i FUS-kjeden har en felles visjon som sier noe om hva vi jobber med:
Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Hjemmesiden til Brødholt barnehage