A A A
Hobøl kirke Regn 6

Bostøtte

Bostøtte

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i Hobøl kommune?
NAV Hobøl Spydeberg
Stasjonsgata 35
1820 Spydeberg
 

Sjekk om du kan få bostøtte
Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til Nav-kontoret i din kommune for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk
Lov om bostøtte
Forskrift om bustøtte

 

 

ENDRINGER I REGELVERKET FOR DEN STATLIGE BOSTØTTEORDNINGEN FRA 2017.

Det blir endringer i regelverket, søknadsfrist og utbetalingsdato.

 

Endringene gjelder fra søknadsperioden for januar, som starter 15. desember.