A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Barnehagene i Hobøl

Dukkehus

I Hobøl finnes det syv barnehager, fire private og tre kommunale. Informasjon om den enkelte barnehage finner du ved å benytte lenkene i høyre-menyen.
I venstre-menyen finner du en rekke felles informasjon for alle våre barnehager.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem.
Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars med oppstart i barnehage ca 1.august. Du kan også søke barnehageplass i løpet av året.

Hvem har rett til barnehageplass:
Du har søkt om plass til hovedopptak med frist 1.mars.
Barnet ditt fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om plass.
Ved oppstart i barnehage er du bosatt i Hobøl kommune.

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
1) Barnet får sitt første ønske oppfylt
2) Barnet får sitt andre ønske oppfylt
3) Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med §12a
 
Barnehagefaglig rådgiver: Anne-Mari Riber.
Mobil 414 40 208. E-post: anne-mari.riber@askim.kommune.no

Elektronisk søknad om plass i barnehage : Oppvekstportalen
Her kan søknadsprosessen følges, plassen endres eller sies opp.

Dersom det er spørsmål om ventelistestatus - kontakt styrer/daglig leder i den aktuelle barnehagen.


Følgende SU-representanter er valgt for de kommunale barnehagene:
Ringvoll barnehage: Sverre Lund, vararepresentant Kari Olsen
Bekkeblomen barnehage: Anne-Karine Gramèn, vararepresentant Trond Håkon Tingulstad
Symrelunden barnehage: Aleksander Abotnes, vararepresentant Camilla Lunde

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut