A A A
Hobøl kirke Skyet -2

Barnehagene i Hobøl

Dukkehus

I Hobøl finnes det syv barnehager, fire private og tre kommunale. Informasjon om den enkelte barnehage finner du ved å benytte lenkene i høyre-menyen.
I venstre-menyen finner du en rekke felles informasjon for alle våre barnehager.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem.
Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Fra 1. januar 2009 ble det innført rett til barnehageplass. Dette betyr at de som er fylt ett år når nytt barnehageår starter har rett til en barnehageplass i egen kommune. Dette gjelder kun i hovedopptak og ikke i løpet av barnehageåret.

Ny §12a (barnehageloven) lyder:
” Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.”

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
1) Barnet får sitt første ønske oppfylt
2) Barnet får sitt andre ønske oppfylt
3) Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med §12a
 
Hovedopptak til barnehagene skjer 1. mars årlig, med oppstart i barnehagen fra ca 1. august. Hobøl kommune har ferdigbehandlet søknadene til samordnet opptak den 1. mai. Utenom hovedopptaket skjer opptak fortløpende fra den enkelte barnehage. 

Vikarierende barnehagefaglig rådgiver: Anne-Mari Riber.
Mobil 414 40 208. E-post: anne-mari.riber@askim.kommune.no

Elektronisk søknad om plass i barnehage : Oppvekstportalen
Her kan søknadsprosessen følges, plassen endres eller sies opp.

Dersom det er spørsmål om ventelistestatus - kontakt styrer/daglig leder i den aktuelle barnehagen:
Ringvoll barnehage: Bodil Brødholt.
Telefon 6992 4577. E-post: bodil.brodholt@hobol.kommune.no

Symrelunden barnehage: Kristin Bjelland.
Telefon 6992 3900. E-post: kristin.bjelland@hobol.kommune.no

Bekkeblomen barnehage: Heidi Løvdal.
Telefon 6968 1890. E-post: heidi.lovdal@hobol.kommune.no


Følgende SU-representanter er valgt for de kommunale barnehagene:
Ringvoll barnehage: Sverre Lund, vararepresentant Kari Olsen
Bekkeblomen barnehage: Anne-Karine Gramèn, vararepresentant Trond Håkon Tingulstad
Symrelunden barnehage: Aleksander Abotnes, vararepresentant Camilla Lunde

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut