A A A
Hobøl kirke Tåke -4

Årsmelding

En årsmelding er et sentralt dokument for å rapportere måloppnåelse og andre forhold som grunnlag for kommunal planlegging. Årsmeldingen skal være en informativ og nøktern rapport om kommunens tilstand.

Tips en venn Skriv ut