Hobøl historielag

Årsmøte.
"Bønder i byen" - fra bygda til byen i arbeid og fritid. Oddvar Bjerke.

: Knapstad ungdomsskole
Tid: tirsdag 26. februar 19:00