Ole Kjærbus krigsminnesamling

Også åpent etter avtale med Tor-Erik Saxebøl tlf 976 04 419

Tid: torsdag 26. juli 18:00