Narvestad gårdsmuseum

Åpnet etter avtale, kontakt Ingrid Aas tlf 908 25 129

Tid: mandag 4. juni