Gudstjeneste - Hobøl kirke – Skjærtorsdag

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 18.00.
Prest: Halvor Dalene. Nattverd.
Menighetens takkeoffer.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen tirsdag kl. 12.00.
Tid: torsdag 29. mars 18:00